www

Historia Jednej Grafiki (6 z 8): Opis Geograficzny Ziemi Świętej

30.10.2014 (Czwartek), g. 19.00. Studium Teatralne, ul. Lubelska 30/32, Warszawa.

Na szóstym spotkaniu w cyklu historia jednej Grafiki pokażemy wyjątkowej wprost długości (metr bez kilkunastu centymetrów) mapę Palestyny w tzw. orientacji wschodniej. Uwzględniającą rzeczywistość historyczno-geograficzną z czasu od Adama do śmierci najmłodszego apostoła, i.e. Jana Ewangelisty, licząc. Ergo to zarazem mapa i Ziemi Obiecanej i Ziemi Świętej. Jedna z ok. sześciu tysięcy przedstawień tego kawałka świata, wykonanych między XV a XIX stuleciem. Autorstwa belgijskiego
jezuity, teologa, biblisty i historyka, autora dwutomowego tzw. Commentarius ad sacram historiam. Sporządzona przed czterema prawie wiekami. Opracowana – co głównie polegało na usunięciu nieistniejących rzek czy miast – w oparciu o starszą o kilka dziesiątków lat mapę holenderskiego księdza katolickiego, teologa i historyka, autora wydanego w Kolonii w końcu XVI w. dzieła Theatrum Terrae Sanctae et Biblicarum Historiarum cum tabulis geographicis aere expressis. Ierusalem sicut tempore floruit. Wykorzystująca także plan Jerozolimy autorstwa hiszpańskiego jezuity, biblisty, architekta i matematyka, którego koronnym dziełem były wydane w Rzymie na przełomie XVI/XVII w. Ezechielem Explanationes. Zawierająca nad to skalę i różę wiatrów, zaś w środku dolnej części mapę starożytnej Jerozolimy (Hierosolyme veteris imago), także – już na krawędziach – legendę w języku łacińskim oraz 16 winiet z wizerunkami obiektów biblijnych i historycznych (Arka Przymierza, menora, ołtarz całopalenia, stół na chleby pokładne, monety żydowskie w wielkości naturalnej [sic!], także plan i widoki Świątyni z każdej strony).

www
Opis geograficzny Ziemi Świętej

Mapa według koncepcji Jakuba Tirinusa
(na podstawie mapy Christiana Kruik van Adrichema
i planu Juana Baptisty Villalpando)
rysował niezidentyfikowany autor
rytował Cornelis Galle (młodszy)
Jacobus Tirinus, Commentarius in Vetus et Novum Testamentum,
Antwerpia (Martinus Nutius) 1632
Kolekcja »Żyd Niemalowany«

Miedzioryt na dwóch płytach
ręczne kolorowanie w epoce, rycina pozioma
arkusz: szer. 883 mm wys. 348 mm
odcisk obu płyt: szer. 858 mm wys. 335 mm
papier czerpany (żeberkowy), bez filigranu