HJR

Historia Jednej Ryciny

Babel

historia jednej Ryciny
projekt edukacyjny Fundacji Żyd Niemalowany
finansowany przez Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawy

Na wystawie ››Żyd Niemalowany w ziemi Kanaan‹‹ w Zamku Królewskim w Warszawie miedzioryty, akwaforty, mezzotinty i drzeworyty z XV-XVIII wieku. Sceny figuratywne i portrety. Drzewa genealogiczne. Budynki. Mapy. Epizody historii biblijnej i starożytnej Żydów. Tak jak je widzieli – między wieloma innymi – Guercino, Poussin, Rembrandt, Ribera czy Rubens.
Nikogo nie potrafimy skłonić, by wyobrażenie na choćby jednej rycinie okazało się interesujące na tyle, by uczestniczył w nim, jakby się działo w jego własnym życiu. Wiemy skądinąd, że niektórym – tym zwłaszcza, dla których na przykład Batszeba, król Dawid, Hagar, Hiob, Lot z córkami, Mojżesz, Arka Noego i wieża Babel nie są pustymi dźwiękami – czasem się to przytrafia.
Więc do namawiania każdego, by spróbował stać się ważnym – dla siebie samego – epizodem w życiu biblijnego przekazu, i w życiu nie byle jakiego dzieła sztuki graficznej, jesteśmy przygotowani. Co każdy może sprawdzić na spotkaniu z jedną-jedyną ryciną, samodzielnie wybraną spośród 62 na wystawie.

miasto

Kontakt z organizatorem:
Paweł Szapiro: 533 721 368

Czas trwania projektu: do 30.06.2015