HISTORIA JEDNEJ RYCINY: Święto Paschy w Egipcie

HJG7

28 czerwca 2015, o godz. 11.00

Na wyobrażeniu Pascha w Egipcie, celebrowana przez Żydów po raz pierwszy w historii. Wcentrum kompozycji – stół nakryty obrusem. Pośrodku stołu – baranek. Symbol biblijnej ofiary składanej Bogu przez Izraelitów, ratującej ich od zguby. A także – w wykładni chrześcijańskiej – zawarta w Starym Testamencie zapowiedź, tzw. prefiguracją ofiary Chrystusa, przez którego krew zbawiony zostaje świat.
Na stole – owalne chleby niekwaszone. Co jest zgodne z tradycją, ale jednak znacznie późniejszą. Odnoszącą się bowiem do czasów już po wyjściu z Egiptu i osiedleniu się wKanaan. Na razie jednak kontekstem sytuacyjnym jest ostatnia z plag egipskich: śmierć pierworodnych. Oraz perspektywa długiej wędrówki.

Wokół stołu – dziewięć postaci, w tym dwie kobiety. Mężczyźni opasani zwojami materiału,w rękach – laski. Na głowach – czapki frygijskich lub kapelusze. Oba typy nakryć głowy symbolizują wolność. Postawa stojąca, zwoje materiałów, strój i kije podróżne oznaczają gotowość do drogi. Wszyscy są boso, co odzwierciedla ich niski status społeczny: są jeszcze niewolnikami faraona. Na pierwszym planie, po lewej stronie – dwa okrągłe dzbanki. Naprzeciwko, w prawym – pies. To elementy kompozycyjne, wypełniające puste miejsca. Inaczej niż u np. Hieronima Boscha, u którego pies jest elementem znaczącym).

Ponad sceną główną okrągłe okno z dwoma prętami, tworzącymi formę krzyża. To – obok Baranka – kolejne odniesienie do Ukrzyżowania. Ale to też i przede wszystkim krata, symbolizująca niewolę.

Po lewej stronie, w obramowaniu drzwi – mężczyzna malujący odrzwia. Przy pomocy– z lektury Biblii wiemy – wiązki hizopu, krwią jagnięcą. Jedną trzecią ryciny – po prawej stronie – zajmuje ogromny otwór w ścianie, przez który pada światło rozjaśniające całą scenę. Woknie – przykucnięta postać kobieca, zajęta malowaniem progu. Przez okno widać scenę drugoplanową przedstawiającą ulicę o architekturze północnoeuropejskiego miasta. Usłaną zwłokami pierworodnych synów Egiptu i trupami zwierząt. Ponad ulicą – anioł z mieczem w prawej ręce.

Leworęczność wszystkich postaci – z wyjątkiem anioła – wskazuje, że rycina jest lustrzanym odbiciem rysunkowego pierwowzoru.

(Temat Paschy Dürera-rytownika w ogóle nie interesował. Chyba żeby jego Ostatnie wieczerze z 1510 i 1523 potraktować – jest wiele argumentów za i przeciw – jako pesachowy seder…)

***

Według rysunku Maartena van Cleve
rytował Jan Sadeler I
Amsterdam 1643
Kolekcja ››Żyd Niemalowany‹‹
Miedzioryt, rycina pozioma
Arkusz: szer. 356 mm, wys. 280 mm
Odcisk płyty: szer. 292 mm, wys. 207 mm
papier czerpany (żeberkowy)
filigran

 

***
Spotkanie odbędzie się:
28 czerwca 2015, o godz. 11.00
na Zamku Królewskim w Warszawie
pl. Zamkowy 4, Warszawa
w ramach wystawy „Żyd Niemalowany w Ziemi Kanaan”
prezentowanej w Galerii Wystaw Czasowych
Prowadzenie: Paweł Szapiro
Oprawa graficzna: Magda Rubenfeld Koralewska

Screen Shot 2015-06-18 at 01.33.14
Program jest realizowany przez Fundację Żyd Niemalowny
Program jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa

Więcej informacji: www.zydniemalowany.pl
Polub nas na facebooku: www.facebook.com/zydniemalowany

HISTORIA JEDNEJ RYCINY: Król Ozjasz dotknięty trądem

HJR5

27 czerwca 2015, o godz. 12.00

Podobizna jednego z dwudziestu władców Królestwa Judy (stolica: Jerozolima), mianowicie Ozjasza (Azzarjahu vel Uzzijahu). Który – powiedzmy – nie upilnował zadekretowanego w Księdze rozdziału władzy świeckiej i duchowej. Ale jednak inaczej niż to się robi dzisiaj. Bo inaczej to wtedy rozumiano. Jakby na odwrót. Dokładnie zaś było tak: sprawując funkcję najwyższego zwierzchnika państwa próbował wejść w uprawnienia kapłanów.

Błąd? Błąd! W rezultacie – trąd. Wiadomo skąd.

Imaginacyjny portret Ozjasza – najpierw, pod koniec pierwszej połowy XVII wieku namalował farbami olejnymi na desce – Rembrandt.

Dbając o to, by choroba króla – wiedzę o objawach której nie wiadomo dokładnie jak posiadł – była widoczna. Ale jednak, Rembrandt to Rembrandt, nie za bardzo: jej znamiona na twarzy trudno laikowi przecież zinterpretować, a na pewno to tylko Albert Schweitzer umiałby poprawnie zdiagnozować przykurcz lewej dłoni modela, zręcznie maskowany przed postronnymi – tzn. także przed widzami – gestem prawicy. Zaciemnia też trochę sprawę wspaniały strój. Gdyby malarzowi zależało na jasności, chorego wyposażyłby w np. w obowiązkowy w jego czasach atrybut trędowatego – tzw. klekotkę.

Kiedy, ponad sto lat później – via Francja – obraz znalazł się na wyspach, jego wersję w miedzi w 1764, techniką mezzotinty, wyrył William Pether. Zupełnie nie wiedząc, nie on jeden wtedy zresztą, kogo obraz przedstawia. Dlatego też rycina – według obrazu z angielskiej kolekcji – zatytułowana jest błędnie. Już kardynał Mazarini, poprzedni właściciel obrazu, nie wiedział, że to nie żydowski rabin. Tylko biblijny król Ozjasz, pokarany chorobą za naruszenie prawa religijnego. O tym who is who dowiedzieli się dopiero spadkobiercy drugiego właściciela.

Ale malarz oczywiście wiedział. Bo znal Biblię i malował konkretnego króla. W zaawansowanej postaci choroby, z deformacjami twarzy, z odpadającymi płatami skóry, z przykurczem lewej dłoni.
Rytownik, zwiedziony błędnym tytułem – a może z zupełnie innego powodu?– zatuszował jak potrafił objawy trądu na twarzy. Które przyćmiewa też – tak jak na obrazie – ten sam wspaniały strój.
I tak – zastrzegamy: to tylko nasza interpretacja, każdy, Rembrandt zostawił tę furtkę, ma prawo do własnej – olejny portret człowieka, do którego właśnie dotarła prawda o toczącej go chorobie, przed którą nie ma ratunku, stał się rytowanym portretem – może i cokolwiek schorowanego – orientalnego żydowskiego potentata. W turbanie. Bo tak wtedy przedstawiano wszystkich ludzi Orientu – Żydów również.

***

A Jew Rabbi, 1764
Mezzotinta (herb i podpis w miedziorycie)
według obrazu Rembrandta Harmenszoon van Rijn
rytował William Pether
Proweniencja: A Collection of Prints, Engraved after the Most Capital Paintings, London (John Boydell), 1767-1792
Pierwowzór malarski (olej na desce) The King Uzziah Stricken with Leprosy, 1639
Duke of Devonshire, Chatsworth House, Derbyshire, UK.
Kolekcja »Żyd Niemalowany«

***

Zajęcia odbędą się:
27 czerwca 2015, o godz. 12.00
na Zamku Królewskim w Warszawie
pl. Zamkowy 4, Warszawa
w ramach wystawy „Żyd Niemalowany w Ziemi Kanaan”
prezentowanej w Galerii Wystaw Czasowych
Prowadzenie: Paweł Szapiro
Oprawa graficzna: Magda Rubenfeld Koralewska
Program jest realizowany przez Fundację Żyd Niemalowany
Program jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa

Screen Shot 2015-06-18 at 01.33.14
Więcej informacji: www.zydniemalowany.pl
Polub nas na facebooku: www.facebook.com/zydniemalowany

HISTORIA JEDNEJ RYCINY: Król Dawid, królowa Batszeba i Abiszag z Szunem, 1779

HJR4

26 czerwca (piątek) 2015, o godz. 14.30, pl. Zamkowy 4, Warszawa

Rycina według obrazu olejnego mistrza portretu, scen religijnych, scen mitologicznych oraz – tak zwanych bardzo umownie – scen domowych, uważanego przez współczesnych za największego twórcę niderlandzkiego swoich czasów. Adriaena van der Werffa. Grafikę wykonano w czasie, gdy dzieło znajdowało się w słynnej i wspaniałej angielskiej kolekcji w Houghton Park w Norfolk. Sprzedanej przez utytułowanych właścicieli w całości – pod koniec drugiej połowy XVIII wieku – carycy Katarzynie. Co prawdopodobnie było motywem wykonania jej miedziorytniczej wersji w technice mezzotinty.  

Mezzotinta to technika druku wklęsłego, wynaleziona w XVII wieku, ceniona ze względu na walory światłocieniowe i dlatego wykorzystywana chętnie do portretów oraz reprodukcji malarstwa. Największy jej rozkwit nastąpił w Anglii pod koniec wieku XVIII. Za mistrzów, nie było ich znowu tak wielu, bo techniką umieli posługiwać się nieliczni, uważa się Johna Smitha, Valentina Greena, Thomasa Watsona oraz autora reprodukcji arcydzieł światowego malarstwa z galerii Houghton Park – Richarda Earloma.

Wykonana przez niego, omawiana tutaj, mezzotinta zatytułowana jest: Bathseba bringing Abishag to David. Co jest nie można mieć co do tego wątpliwości – błędem. Bohaterami sceny na wyobrażeniu – ewidentnie tzw. domowej (w typie family threesome) – mogły być co prawda wymienione w tytule osoby. Ale na pewno nie były.Bo malarz – który chyba wiedział, co stworzył swym pędzlem – swój obraz nazwał: Sarah Bringing Hagar to Abraham. Więc na jakimś tam etapie Abraham najwyraźniej został pomylony z Dawidem, Sara – z Batszebą, Hagar – z Abiszag. Co może świadczyć o tym, że ktoś tam przekazy biblijne w zasadzie jakoś tam niby znał, ale jedne myliły mu się cokolwiek z drugimi. I wiemy, kto to był.

Zawinił Horacy, syn właściciela kolekcji w Houghton Hall, premiera Wielkiej Brytanii, Earle’a Oxfordu, sir Roberta Walpole. Opatrując własnoręcznie (charakter pisma nie pozostawia wątpliwości) dostarczoną mu przez wydawcę Johna Boydella próbną odbitkę błędnym opisem.  

Jak się zwał, tak się zwał, rycina – jak to mezzotinta – jest wręcz trójwymiarowa, materia tkanin na obrazie jest wyraźnie i prawie namacalnie ciężka; faktura, wzór i kolor – nieomal widoczne. Łagodne światło, nie wiadomo z jakiego źródła pochodzące, czyni jednocześnie korpus mężczyzny męskim ciałem, twardym acz cokolwiek tkniętym już upływem czasu, miękkie zaś ciało młodej kobiety – namacalnie wręcz namacalnym. O co akurat w tego typu malarstwie – trochę religijnym, nieco moralizatorskim, bardzo erotycznym – chodziło najbardziej.

Zupełnie osobną sprawą jest sekretne porozumienie pomiędzy poszczególnymi bohaterami wyobrażenia, wyrażone – w sekretnym już dzisiaj – kodzie gestów.

***

Mezzotinta (herb i podpis w miedziorycie)
według obrazu Adriaena van der Werff (1659-1722)
rysował George Farington
rytował Richard Earlom
Proweniencja: A Collection of Prints, Engraved after the Most Capital Paintings, London (John Boydell), 1767-1792
Kolekcja »Żyd Niemalowany«
Pierwowzór malarski (olej na płótnie) Sarah Bringing Hagar to Abraham, 1696
Ermitaż, Sankt Petersburg

 

 

Spotkanie odbędzie się
26 czerwca 2015, o godz. 14.30
na Zamku Królewskim w Warszawie, pl. Zamkowy 4, Warszawa
w ramach wystawy „Żyd Niemalowany w Ziemi Kanaan”
prezentowanej w Galerii Wystaw Czasowych
Prowadzenie: Paweł Szapiro
Oprawa graficzna: Magda Rubenfeld Koralewska
Screen Shot 2015-06-18 at 01.33.14

Program jest realizowany przez Fundację Żyd Niemalowny
Program jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa

HISTORIA JEDNEJ RYCINY: Jerozolima (H. Schedel, 1492)

HJR2

20 czerwca (sobota) 2015, o godz. 14.00, pl. Zamkowy 4, Warszawa

Map Terrae Promissionis  czy Terrae  Sanctae – to ciągle  ten sam kawałek świata: Palestyna – powstało w opoce nowożytnej (XV-XIX wiek) dużo więcej niż jakiegokolwiek innego miejsca na kuli ziemskiej: łącznie około sześciu tysięcy. O żadnej z nich nie warto mówić bez wspominania o pozostałych. Może nie o wszystkich, ale o przynajmniej kilkunastu, zwykle jednak kilkudziesięciu.

Imaginacyjne wyobrażenie Świątyni w centrum otoczonej murem Jerozolimy. Bynajmniej nie pierwsze.

Bo tylko w starożytności Jerozolima pojawiła się na mapach dziesięciokrotnie: od tzw. Imago mundi (Babilon, 600 p.n.e.) zaczynając, poprzez mapę Ptolemeusza (150), na tzw. Tabula Peutingeriana  (IV w.) kończąc.

Zaś w średniowieczu, jeszcze przed planem Schedela…  etc. etc. etc. Które to wyliczenie nie byłoby pełne bez wspomnienia choćby tzw. anglosaskiej mapy bawełnianej z ok. 1040. Oraz słynnej – o 10 lat późniejszej – tzw. Mappa mundi Beatusa z Sewilli. Niestety nie zachowanej, znanej jednak z licznych kopii uważanych z wierne odzwierciedlenie oryginału.

Plan Jerozolimy z 1492 roku miał większe szanse. Bo był jednym z 1809 drzeworytów w Kronice ŚwiataHartmanna Schedela. Która była jedną z dwóch, obok Biblii Gutenberga, najważniejszych ksiąg drukowanych tego okresu. I pierwszą drukowaną książką świecką. Oraz najbardziej ilustrowaną w XV wieku. Miejsce jej wydania – Norymberga – było w tym czasie wielkim centrum kulturalnym i jednym z najbardziej znaczących ośrodków wydawniczych Europy.

Rycina, mimo że jest bardziej tworem wyobraźni niż odwzorowaniem rzeczywistości fizycznej, znanej wówczas w Europie głównie z opisów słownych, z autopsji – tylko bardzo nielicznym, głównie pielgrzymom, uważana jest za pierwsze drukowane przedstawienie Jerozolimy. Wykonane – by oddać najlepiej charakter miasta, jego najważniejsze miejsca, bo przecież nie jego wygląd – nowatorską wówczas techniką rysowania map „z lotu ptaka”. Przez następne dwa wieki jednym z najbardziej popularnych w kartografii sposobów przedstawiania miast

Kronikę wydrukowano wkrótce po odkryciu Ameryki. Więc w ostatnim już momencie, by przedstawić średniowieczny świat według ówczesnych europejskich wyobrażeń. Co wieloosobowemu zespołowi autorskiemu udało się osiągnąć.

Treścią dzieła jest historia świata, podzielona na epoki.

Pierwsze pięć to dzieje ludzkości, w istocie głównie Żydów, ewentualnie i rzadko ich sąsiadów: od stworzenia świata (wg Księgi Rodzaju) do Potopu; od Potopu do narodzin Abrahama; od narodzin Abrahama do powstania państwa króla Dawida; od powstania państwa króla Dawida do niewoli babilońskiej; od niewoli babilońskiej do narodzin Jezusa.

Szósta epoka – rozdział najobszerniejszy, po którym zostawiono kilka pustych kartek, aby można było dopisywać następne ważne zdarzenia – to współczesne dzieje Europy, liczone od narodzin Jezusa do daty wydania Kroniki.

Epoka siódma to opis przyszłego końca świata i Sądu Ostatecznego. Gdzie się wszyscy wkrótce zobaczymy?

Na Zamku Królewskim w Warszawie, na spotkaniu z cyklu historia jednej Ryciny poświęconemu mapom Jerozolimy i Ziemi Obiecanej.

.
Drzeworyt
rycina anonimowa, tzn. bez żadnych sygnatur autorskich
prawdopodobnie według rysunku (twór wyobraźni)
Michaela Wolgemuta lub Wilhelma Pleyendorffa
wykonanego we fragmentach
na podstawie rys. z natury E. Reeuwicha sprzed 1486
rytował anonimowy sztycharz w pracowni Wolgemuta
kolorowanie ręczne akwarelami w epoce
opis na rycinie w j. łacińskim, tekst (opis Jerozolimy) w j. niemieckim
na odwrocie wyobrażenie wieży Babel, portrety władców Asyrii oraz tekst historyczno-genealogiczny
Proweniencja:
Hartmann Schedel,  Registrum huius operis libri cronicarum cu [cum] figuris et imagibus [imaginibus] ab inicio mudi [mundi]vel Liber Chronicarum, Norymberga (Anton Koberger) [grudzień] 1453
Kolekcja »Żyd Niemalowany«

 

 

Zajęcia odbędą się:
20 czerwca (sobota) 2015, o godz. 14.00
na Zamku Królewskim w Warszawie, pl. Zamkowy 4, Warszawa
w ramach wystawy „Żyd Niemalowany w Ziemi Kanaan”
prezentowanej w Galerii Wystaw Czasowych
Prowadzenie: Paweł Szapiro
Oprawa graficzna: Magda Rubenfeld Koralewska
Screen Shot 2015-06-18 at 01.33.14

Program jest realizowany przez Fundację Żyd Niemalowny
Program jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa

HISTORIA JEDNEJ RYCINY: Arka Noego, Budowa Statku

ArkaNoego

19 czerwca 2015, o godz. 10.00

Jezuicki uczony Athanasius Kircher, porównywany z wielkim Leonardem – być może ostatni człowiek, który wiedział wszystko, bo potrafił dokonać wszystkiego, na co przyszła mu ochota – w roku 1675 opublikował, pod tytułem Arca Noë, rezultaty swych badań nad biblijną jednostką pływająca. Na 239 stronach + kilkanaście stron indeksu.

Dzieło było ilustrowane – zachowały się odręczne szkice autora – rycinami. Dzięki którym osiągnął naszym zdaniem – uwaga: na razie oceniamy tylko efekt wizualny – znacznie ciekawsze rezultaty niż jego poprzednicy (np. Schedel) i jego następcy przedstawiający wyobrażenia statku Noego. I całej jego historii.

Sam Potop – inaczej niż innych – interesował Kirchera niespecjalnie.
Skupił się natomiast – traktując opis biblijny jako prawdę literalną, wzbogacając go jednak rezultatami współczesnej mu nauki – na budowie Arki. Którą traktował jako konkretny przejaw nieskończonej mądrości Boga. Który my znaliśmy słabo. Tylko ze skąpego opisu w Księdze Rodzaju. Ale teraz znamy lepiej. Także dzięki – zaproponowanej przez Kirchnera – rytowanej wizualizacji.

Kirchner uznał, że architektem Arki był sam Bóg. Który – prawdę mówiąc, więc w rzeczywistości – dał Noemu ramowe instrukcje jak budować. Więc nie był to tzw. inteligentny projekt, ale plan boski.

W warstwie poznawczej Kirchera interesowały problemy: rozmiarów statku, szczególnie w jednostkach sześciennych; rodzaju, liczby i rozmieszczenia zwierząt; ich załadunku i wyżywienia. I inne – bardziej szczegółowe kwestie.

Doszedł – przy pomocy szkiełka i oka, bynajmniej nie jako kreacjonista (którym był) – do wniosku, że wszystkie były rozwiązywalne.

Książkę Kirchnera uważnie przeczytał i dokładnie obejrzał Jan Luyken. I stworzył na jej podstawie swoją wizję Arki – naszym zdaniem – bardziej niż fascynującą w swej inżynieryjnej urodzie.

***

de Timmering der Arke onder’t bestuur van de goddelyke Bouwmeester Noach in syn aanleg en werkdadige voortgang vertoond
Miedzioryt
według własnego rysunku inspirowanego grafiką
w dziele Athanasiusa Kirchera, Arca Noë (1675)
rytował Jan Luyken, 1690
Joodse Oudheden, ofte Voor-Bereidselen tot de Bybelsche Wysheid, en gebruik der heilige en kerkelijke historien: uit de Alder-Oudste Gedenkkenissen der Hebreen, Chaldeen, Babyloniers, Egiptenaars, Syriers, Grieken en Romeinen…, Amsterdam (Wilhelm Goeree) 1690.
Kolekcja »Żyd Niemalowany«

***

Zajęcia odbędą się:

19 czerwca 2015, o godz. 10.00
na Zamku Królewskim w Warszawie
pl. Zamkowy 4, Warszawa
w ramach wystawy „Żyd Niemalowany w Ziemi Kanaan”
prezentowanej w Galerii Wystaw Czasowych
Prowadzenie: Paweł Szapiro
Oprawa graficzna: Magda Rubenfeld Koralewska
Program jest realizowany przez Fundację Żyd Niemalowany
Program jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa

Screen Shot 2015-06-18 at 01.33.14
Więcej informacji: www.zydniemalowany.pl
Polub nas na facebooku: www.facebook.com/zydniemalowany

 

HISTORIA JEDNEJ RYCINY: Józef objaśniający sny urzędników Faraona

HJG1

17 maja 2015, o godz. 10.00, na Zamku Królewskim w Warszawie

Jeden z najciekawszych miedziorytów starotestamentowych w historii grafiki nowożytnej. Znany ze zbiorów British Museum, Metropolitan Art Museum oraz Harvard Art Museums. Wpolskim zasobie muzealnym dotąd nie notowany. Wśród innych rycin w kolekcji Żyd Niemalowany – ze względu na symbolikę gestów postaci na wyobrażeniu – najbardziej teatralny. I w ogóle –z każdego punktu widzenia – najbardziej.

 Więc zasługujący na przywołanie tutaj biblijnej historii oraz na dodanie jednego szczegółowego objaśnienia:

Oto – według Księgi Rodzaju – Jozef, sprzedany przez braci Izmaelitom, trafia do Egiptu, gdzie staje się niewolnikiem dowódcy straży przybocznej faraona. Wkrótce – zarządcą całego jego majątku. Oraz obiektem grzesznego pożądania żony dygnitarza. Która, kiedy nie udaje jej się uwieść młodego, oskarża go próbę flirtu siłowego, tzw. dziś gwałtu. Co kończy się więzieniem. W celi Józef trafnie interpretuje – taką już posiadał nadzwyczajną umiejętność – sny współwięźniów. Przepowiadając jednemu z nich: podczaszemu – powrót do dawnych godności, a drugiemu zaś: nadwornemu piekarzowi – śmierć.

Być może gest prawej ręki piekarza na wyobrażeniu – zgięty palec środkowy unieruchamia kciuk, co już w poźnośredniowiecznym kodzie gestów oznaczało ostateczne rozstanie (Etienne de Bourbon, Tractatus de diversis Materiis Praedicabilibus, XIII w.) – ma poinformować widza, że przepowiedni dano wiarę. Gesty innych postaci również są – wrozmaity sposób – znaczące. Ale nie wszystkie potrafimy tak jasno zinterpretować. Mimo że też posiadamy nadzwyczajne umiejętności.

Choć znane są okoliczności, w których  pierwowzór malarski (olej na płótnie) zawędrował na Wyspy, oraz w czyich rękach pierwotnie się znalazł, a także powody, które skłoniły Brytyjczyków – ponad sto lat po śmierci malarza – do wykonania miedziorytniczej wersji Józefa objaśniającego…, dalsze losy obrazu są – na razie – nieznane. Co dość zaskakujące, bo dzieło w końcu XVIII w. zaliczono do grupy the most capital paintings w Londynie i wokolicach.

Ta rycina ma trzech twórców: wielkiego barokowego malarza i rytownika, Hiszpana Jusepe Ribera  (1591-1652), młodego angielskiego rysownika Johna Hamiltona Mortimera (1740-1779) i również angielskiego rytownika Aleksandra Bannermana (ok. 1730 – po 1780).

(Dürer – w którego dorobku nie ma niestety za  wiele rycin starotestamentowych – tak byłw ogóle zajęty w wymiarze ogólno-artystycznym wyprzedzaniem epoki, w szczególności zaś podnoszeniem techniki drzeworytu na niespotkany przedtem i potem poziom technicznej wirtuozerii, że nie zdążył zająć się tematem Józefa. Więc trójca Ribera-Mortimer-Bannerman może spać spokojnie).

Spotkanie odbędzie się:
17 maja 2015, o godz. 10.00
na Zamku Królewskim w Warszawie
pl. Zamkowy 4, Warszawa
w ramach wystawy „Żyd Niemalowany w Ziemi Kanaan”
prezentowanej w Galerii Wystaw Czasowych
Prowadzenie: Paweł Szapiro
Oprawa graficzna: Magda Rubenfeld Koralewska

 

Screen Shot 2015-06-18 at 01.33.14
Program jest realizowany przez Fundację Żyd Niemalowny
Program jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa