image-2

Dykteryjki i Historyjki Rysowane Franciszka Kostrzewskiego

Wystawa czynna od 6 października do końca listopada 2016 w Bibliotece Publicznej im. S. Staszica w Warszawie.

image-2

[Zaproszenie elektroniczne: kliknij tutaj]

Najpierw rysował – może jeszcze groteski ale może już karykatury – Daniel Chodowiecki (1726-1801). Jego twórczość nie wywarła jednak widocznego wpływu na żadnego polskiego artystę.

Od Jana Piotra Norblina (1745-1830), który może nie był twórcą rodzaju, ale przynajmniej jego inicjatorem, wiedzie linia rozwojowa – poprzez twórczość Aleksandra Orłowskiego (1777-1832), potem Michała Płońskiego (1778-1812), wreszcie Jana Feliksa Piwarskiego (1794-1859) – wprost do Kostrzewskiego, mniej lub bardziej udatnie naśladowanego przez całe pokolenia.

Rysunki , których autorem był
Wielki Franciszek  (1826-1911),
istniejąc już nie tylko w oryginałach lub nielicznych kopiach, upowszechniane bowiem – dzięki technice drzeworytu sztorcowego – w ilustrowanych czasopismach, wywarły widoczny wpływ między innymi na Henryka & Ksawerego Pillatich, Leona Kunickiego, a nawet samego Juliusza Kossaka.

Kiedyś – w drugiej połowie pięknego wieku XIX – czytelnik, biorąc do ręki świeży egzemplarz ilustrowanego tygodnika, lekturę rozpoczynał zawsze od ostatniej strony. Jeśli nie – to chyba tylko dlatego, że w innym miejscu opublikowano crème de la crème każdego numeru: rysunek wielkiego pana polskiej karykatury, jakim bez wątpienia był
Franciszek Kostrzewski.

Który – jako pierwszy, ale nie jedyny nad Wisłą – tworzył ilustracje prasowe w formie dwu- lub kilkuosobowych scenek ze stosownymi podpisami; czasami były to cykle rysunków opowiadające tę samą historię.

Właściwy Mistrzowi sposób rysowania – tzw. kreska – był nie do skopiowania. Podpisy kładzione przez Niego pod rysunkami – często mądre, nierzadko ironiczne, zawsze zabawne – niejednokrotnie aż prosiły się o powtórzenie.

Ale bez rysunku miało to tyle sensu, co opowiadanie opery.

Bohaterem więcej niż wielu tych rysunków – głównym, albo jednym z kilku – często był niemalowany Żyd.

ORGANIZATORZY:
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego
Biblioteka Publicznej im. St. Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Fundacja Żyd Niemalowany. Muzeum Wieczny Tułacz

WYSTAWA CZYNNA:
Wernisaż: czwartek, 6 października 2015, godz. 18.00
Biblioteka Publiczna im. St. Staszica
w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. T. Duracza 19
Wystawa czynna do końca listopada w godzinach pracy Biblioteki