Category Archives: Rzeczywiste i Imaginacyjne

RZECZYWISTE i IMAGINACYJNE. Portrety Żyda Niemalowanego.

Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku
wernisaż: 03.11.2016 (czwartek) w godz. 18.00-20.00
wystawa czynna do 26.02.2017

[Zaproszenie elektroniczne: kliknij tutaj]

Na wystawie portrety kilkudziesięciu osób. Rzeczywiste – kiedy autorzy prac znali portretowaną osobę; imaginacyjne – kiedy taka sposobność nie została im dana. Oprócz portretów – przedmioty z nimi, i tylko z nimi, jak najściślej związane. Czasem – tylko graficzne wyobrażenia tych przedmiotów. Materialnych świadectw ich wielkości.

Za czego miarę można uznać – na przykład – członkostwo w warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk; tytuły profesorskie i katedry: chemia i medycyna na warszawskim Uniwersytecie; przyjęcie na specjalnej audiencji przez cara Aleksandra czy królową Wiktorię i księcia Alberta; złote medale na wystawach światowych w Londynie (1851, The Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations) i Paryżu (1878, Exposition Universelle); nagrodę pieniężną króla pruskiego Fryderyka IV, nagrodę Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu i Nagrodę im. Demidowa; nagrodę Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu i tytuł profesora tej uczelni; dziedziczne szlachectwo Królestwa Polskiego (rosyjskie) czy analogiczne wyróżnienie w cesarstwie Habsburgów. Albo artykuł w „Scientific American”, skądinąd jedyny w XIX wieku tekst poświęcony Polakowi w tym ówcześnie najpoważniejszym piśmie technicznym świata. I inne: francuski order Legii Honorowej, order św. Włodzimierza III klasy, srebrny medal na warszawskiej wystawie najnowszych osiągnięć z dziedziny rolnictwa, przemysłu i rzemiosła, członkostwo – obok 3 innych Żydów – w Towarzystwie Rolniczym etc., etc., etc…

Wszystko dobrze zasłużone.

Idea jednego z bohaterów wystawy, by ludzie żyli w zgodzie, zawarta symbolicznie w języku przezeń stworzonym, została w 1977 – w tymże języku – wyryta na złotej płytce i umieszczona w sondzie Voyager. Sonda jakiś czas temu minęła Układ Słoneczny, w tej chwili jest o ok. 20 miliardów kilometrów od Białegostoku. Miejsca urodzenia twórcy esperanto i miejsca – oczywiście nieprzypadkowo – wybranego właśnie na tę wystawę.

ORGANIZATORZY:
Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Fundacja Żyd Niemalowany. Muzeum Wieczny Tułacz

Rzeczywiste i Imaginacyjne (Finisaż)

ZAPROSZENIE ONLINE
http://online.fliphtml5.com/nxae/tfay/

Adam Czyżewski
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Paweł Szapiro
Fundacja Żyd Niemalowany
Muzeum Wieczny Tułacz

Artur Hofman
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce

serdecznie zapraszają na finisaż wystawy

RZECZYWISTE i IMAGINACYJNE
portrety Żyda Niemalowanego

oraz na pierwsze podsumowanie projektu edukacyjnego

ŻYDZI • POLACY-ŻYDZI • POLACY
realizowanego przez Fundację
wespół z Biurem Edukacji Urzędu m. st. Warszawy

środa • 10 września 2014 • godz. 18.00
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Warszawa, ul. Kredytowa 1

Rzeczywiste i Imaginacyjne (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie)

portrety Żyda Niemalowanego

17 maja – 15 września 2014 w godzinach pracy muzeum
Państwowe Muzeum Etnograficzne | ul. Kredytowa 1, Warszawa

Na wystawie podobizny kilkudziesięciu Żydów. Niemalowanych. Portrety rzeczywiste – kiedy autorzy prac znali portretowaną osobę, imaginacyjne – kiedy taka sposobność nie została im dana. Dlaczego twarze akurat tych Żydów, a nie innych? Cóż, aby skupić na sobie zainteresowanie XIX-wiecznego ilustrowanego czasopisma dobrze było robić coś więcej albo lepiej. Więc, nawet jeśli ktoś był wtedy: żydowskim aktorem, biznesmenem, filantropem, księgarzem (wydawcą), lekarzem, malarzem, muzykiem, pisarzem, rabinem, szachistą, uczonym, wynalazcą, opłacało mu się być także wybitnym. I jeszcze: zwolennikiem asymilacji, emancypacji i reformy judaizmu; pragnąć zbliżenia polsko-żydowskiego; nie pozostawać obojętnym wobec powstań narodowych i dawać temu wyraz słowem i czynem… Wówczas pojawiała się szansa trafienia na łamy „Tygodnika Ilustrowanego”, „Kłosów” (zdarzało się, że i zagranicznego pisma), a z czasem nawet na wystawę w Państwowym Muzeum Etnograficznym.


organizatorzy

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
Fundacja Żyd Niemalowany Muzeum Wieczny Tułacz

sponsorzy

Adam Jakimiak (Antykwariat KOSMOS)
Witold Szymanik (WSC sp. z o.o.)
Lech Woźniak (Antykwariat LOGOS)

koncepcja opracowanie aranżacja

Paweł Szapiro
Aleksander Czyżewski
Magda Koralewska
Edyta Kurek
Walerian Warchałowski

oprawa wizualna

Magda Koralewska
Piotr Zachara

patronat medialny

Słowo Żydowskie


W ramach wystawy realizowany będzie projekt edukacyjny »POLACY, ŻYDZI–POLACY, ŻYDZI« finansowany przez Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy