CYKLE WYSTAWIENNICZE
24 września 2020

Żyd niemalowany w małym miasteczku I

Na wystawę składają się drzeworyty sztorcowe, przedstawiające życie żydowskie i samych Żydów w czasach, kiedy stanowili oni trzeci co wielkości naród w regionie. W drugiej połowie XIX wieku więcej było w E uropie […]
24 września 2020

Życie religijne żyda niemalowanego

Zbiór rycin liczący ponad 70 drzeworytów sztorcowych. Wszystkie przedstawiają praktyki, obiekty i w ogóle życie religijne Żydów polskich w II połowie XIX wieku w najrozmaitszych jego przejawach, formach i miejscach kraju. Dysponujemy w […]
24 września 2020

Żyd niemalowany w Galicji

Około stu drzeworytów sztorcowych; kilka cynkotypii i parę druków. Aż jedna trzecia prac – zanim je narysowano, wyryto w drewnie i odbito na gazetowym papierze – funkcjonowała jako obrazy olejne czy akwarele. Podpisane […]
25 października 2020

Żydówki niemalowane z pomarańczami

Najbardziej znanymi dziełami Aleksandra Gierymskiego, uznawanego za jednego z największych polskich malarzy, są trzy – rozmiarami wcale nie największe – obrazy o tematyce akurat polsko-żydowskiej. Mianowicie Święto Trąbek, Żydówka z pomarańczami i Żydówka […]