Rysunki w drewnie A. Gierymskiego / Drawings on wood by A. Gierymski

[English below]

gierymski

Najbardziej znanymi dziełami Aleksandra Gierymskiego, uznawanego za jednego z największych polskich malarzy, są trzy – rozmiarami wcale nie największe – obrazy o tematyce akurat polsko-żydowskiej. Mianowicie Święto Trąbek, Żydówka
z pomarańczami i Żydówka z cytrynami. Elementem żydowskim na tych płótnach są oczywiście Żydzi. Polskim zaś – niewątpliwie polscy Żydzi, nadto nieliczni polscy nie-Żydzi, i jeszcze krajobraz. No i sam autor prac. Twórczość rysunkowa Gierymskiego, ważna w jego dorobku, istotna dla jego rozwoju artystycznego, szerszej publiczności pozostaje obecnie raczej nieznana. Kiedyś natomiast,
w drugiej połowie XIX wieku miała się doskonale, funkcjonując publicznie w postaci oryginalnych rycin wykonanych w technice drzeworytu sztorcowego, stosowanych wówczas jako ilustracje w pismach tygodniowych. Takimi właśnie pracami – w ilości ponad 100 – nasza Fundacja dysponuje w komplecie. Znaczna część z nich to judaica. Ryciny te pokazywaliśmy dotychczas – tzn. w ciągu
ostatnich trzech lat – siedmiokrotnie: w Białymstoku (2 wystawy), Częstochowie (1 wystawa), Warszawie (3 wystawy) i Ostródzie (1 wystawa).

gierymski_en

Aleksander Gierymski is one of Poland’s most renowned 19th-century painters. It so happens that the most famous works of this famous painter concern Polish-Jewish themes. They are titled Holiday of the Trumpets, A Jewish Woman with Oranges and A Jewish Woman with Lemons. The Jewish aspect of the images is provided, naturally, by the Jews, and the Polish aspects by the Polish Jews, and the few Polish non-Jews, the landscape, and the artist himself. The illustrative aspect of Gierymki’s art, significant in his body of work and essential for his artistic development, today remains largely unknown to the wider public. But once, in the second half of the 19th century, this work not only familiar, but also very popular, mostly due to being published in the form of original prints, created in wood engraving technique, for the purposes of contemporary illustrated journals. These works by Gierymski – over 100 of them, and mostly Judaica – are the property of the Żyd Niemalowany Foundation. Over the past three years, we have displayed them at seven exhibitions in Poland: in Bialystok (twice), Częstochowa (once), Warsaw (three times) and Ostróda (once).

Muzeum Wieczny Tułacz