ZN w Warszawie / … in Warsaw

[English below]

warszawa

Na wystawie oryginalne XIX-wieczne ryciny, wykorzystywane jako ilustracje w ówczesnej prasie. Łączy je przede wszystkim temat, którym są Żydzi warszawscy. Pokazujemy sceny z życia żydowskiego i sceny z codziennego życia polskożydowskiego, wizerunki ulic i obiektów związanych z historią, kulturą i cywilizacją żydowską nad Wisłą. Z czasów kiedy 1/3 mieszkańców miasta stanowili Żydzi, a gmina warszawska była największa na świecie. Dla wszystkich niemal grafik na wystawie wspólny jest też fakt wyjścia spod ręki najwybitniejszych polskich malarzy i rysowników epoki, w tym kilku Żydów. Te ryciny to nie tylko fenomen artystyczny, ale także plastyczny zapis świata Żydów polskich, takim jaki był naprawdę. Wystawa, na którą składa się obecnie ponad 100 prac, pokazywana była dotąd ponad 10 razy: w roku 2008 w Toruniu i w U rsusie, w roku 2009 trzykrotnie w rozmaitych miejscach w Warszawie (m. in. w Starej Kordegarda w Ł azienkach Królewskich), w 2011 ponownie w Warszawie, w 2012 znów w Warszawie,
wreszcie w roku 2014 we Wrocławiu. W kilku innych miejscach pokazywana była także w wersji planszowej.

warszawa_en

Images created for Polish 19th-century illustrated journals recorded scenes of daily Jewish life in Warsaw, the streets and buildings connected to the history, culture and civilization of the local Jews and day-to-day Polish-Jewish co-existence. Today most of these streets look completely different, some have disappeared or have been rerouted. The buildings, for the most part, no longer exist. And the people? The faces captured in our pictures are unlike the stereotypical imagery. This is perhaps because they were created as a reflection of real life and people in Warsaw districts: Muranów, Nalewki, Gęsia, Praga, or the City Center. They are visual testimony to the world of Polish Jews as it actually was, at a time when Jews constituted one-third of the local population and Warsaw was the largest Jewish religious community in the world. This exhibition series comprises over 100 works, and has been presented ten times thus far: in 2008 (Toruń and Warsaw) in 2009 (three times in Warsaw), in 2011 and 2012 again in Warsaw, and in 2014 in Wrocław. It has also been displayed several times in the form of large-format prints.

Muzeum Wieczny Tułacz