ŻN w Ziemi Kanaan / …in the Land of Canaan

[English below]

kanaan

Palestyna – po zburzeniu Świątyni (rok 70 n.e.) i klęsce powstania Bar Kochby (135 n.e.) – przestała być głównym miejscem historii Żydow. Na długo. Niemniej ten punkt na mapie przyciągał, z zadziwiającą siłą, bardziej niż kiedykolwiek, uwagę świata. Coraz większą. I tak na przykład, począwszy od epoki wczesnonowożytnej, losy Kanaan-Ziemi Obiecanej i jej mieszkańców, nieistniejące państwo żydowskie i dzieje Ludu Przymierza stały się ważnym tematem wyobrażeń graficznych. Coraz częściej podejmowanym.

I tak map Terrae Promissionis czy Terrae Sanctae (to ciągle ten sam kawałek świata: Palestyna) powstaje od XV do XIX wieku około sześciu tysięcy: dużo więcej niż jakiegokolwiek innego miejsca na kuli ziemskiej. Grafik zaś – z tego okresu (najpierw drzeworytów, potem miedziorytów, akwafort, mezzotint, stalorytów), przedstawiających postacie Księgi i bohaterów historii świeckiej Żydów nikt jeszcze próbował nawet policzyć. Co skłania – albo choćby powinno – do myślenia o związkach cywilizacji i kultury chrześcijańskiej z cywilizacją i kulturą żydowską. Nieco może zapoznanych.

Na wystawie ryciny biblijne, crêeme de crême kolekcji Muzeum Wieczny Tułacz. Akwaforty, drzeworyty, mezzotinty, miedzioryty i staloryty. Pochodzące z XV-XVIII wieku. Portrety, sceny figuratywne, mapy i plany, widoki miast i obiektów architektonicznych.Których autorami byli – co powinno starczyć za rekomendację – Adrichom, Audran, Boydell, Le Brun, Calmet, Coypel, Heemskerk, Luyken, Poussin, Rembrandt, Ribera, Rubens, Sadeler, Sche­del, Suruge, van der Werff i Wierix. Oraz inni. Mniej znani, ale nie mniej – w swych dokonaniach – ciekawi.

kanaan_en

After the destruction of the Temple (70 c.e.) and the defeat of Bar Kochba revolt, Palestine ceased to play the principal role in Jewish history for quite a while. But this point on the map never ceased to attract the attention of the entire world, with astonishing force. And thus, for example, from the early Modern Era onward, the fate of Canaan (The Promised Land) and its inhabitants, the non-existent Jewish State and the history of the Chosen People became an important focus of graphic depictions, appearing with increasing frequency.

These and other Old-Testament-themed prints are the legacy of all of humanity. They allow our audiences to understand that the history of Ancient Israel, recorded in the Book for Jews and for Christians both, is more than mythology was for the Greeks. The maps, city plans, family trees, and Jews documented as judges, prophets, great leaders, kings, and soldiers demonstrate the substantial contribution of Jewish thought to our civilization. Certainly no other museum in Poland holds such an extensive collection on the subject, though some of our prints can also be viewed in some of the world’s greatest museums, such as the British Museum or the Metropolitan Museum of Art.
The exhibition presents is comprised of Bible-themed prints,, crêeme de crême of the Wandering Museum collection. Etchings, engravings, mezzotints and steel engravings dating between the 15th-18th centuries. Portraits, figurative representations, maps and city plans, panoramas and architectural objects. Depicted by some of the old masters of European art – Adrichom, Audran, Boydell, Le Brun, Calmet, Coypel, Heemskerk, Luyken, Poussin, Rembrandt, Ribera, Rubens, Sadeler, Sche­del, Suruge, van der Werff and Wierix among others.

Muzeum Wieczny Tułacz