Życie religijne … / The Religious Life

[English below]

religijne

Zbiór rycin liczący ponad 70 drzeworytów sztorcowych. Wszystkie przedstawiają praktyki, obiekty i w ogóle życie religijne Żydów polskich w II połowie XIX wieku w najrozmaitszych jego przejawach, formach i miejscach kraju. Dysponujemy w tej chwili – i jest to niewątpliwie crȇme de crȇme naszej kolekcji – 26 graficznymi przedstawieniami 19 synagog, bożnic i domów modlitwy (widok zewnętrzny, czasem wnętrze). Znajdowały się te świątynie w rozmaitych miastach i miasteczkach dawnej Rzeczypospolitej, takich jak Będzin (1 rycina), Brody (2), Gdańsk (1), Jurborg (1), Kraków (2), Łuck (1), Ostropol (1), Mohilów (1), Nasielsk (1), Przysucha
(1), Szarogród (2), Warszawa (5), Włocławek (2); Wysokie Mazowieckie (1), Żółkiew (1) i Żwaniec (1). Dwóch z synagog [wnętrze] nie udało się zidentyfikować, ich wygląd [wnętrze] najprawdopodobniej jest tworem artystycznej imaginacji.

Mniej już, ale nadal sporo – około dwudziestu (20) – jest w kolekcji «Żyd Niemalowany » wyobrażeń świat żydowskich i wyobrażeń modlących się Żydów, zdecydowanie mniej, bo tylko siedem (7) przedstawień cmentarzy żydowskich i pogrzebów, bardzo mało – bo tylko dwa – przedstawienia ślubów.

Zastrzec tutaj trzeba, że na naszych obrazkach Żydzi i ich życie religijne przedstawiane jest niekoniecznie i nie zawsze dokładnie takim, jakie było w rzeczywistości, raczej tak, jak je sobie wyobrażali twórcy. Ich nazwiska warto poznać – podając w kolejności alfabetycznej – Michał Elwiro Andriolli (autor 13 prac), Alexandre Bida, Józef Brandt, Walery Brochocki, Feliks Brzozowski, Julian Fałat, Aleksander Gierymski (2), Zygmunt Gloger, Adrian Głębocki, Maurycy Gottlieb, Wojciech Grabowski (5), Stanisław Grocholski (2), Artur Grottger, Sameuel Hirszenberg Leopold Horowitz (2), Vincenz Katzler, Apoloniusz Kędzierski, Franciszek Kostrzewski (2), Julian Karczewski, Jan Kauzik, Antoni Kozakiewicz, Adolf Kozarski, Wilhelm Leopolski, Jan Matejko, Karol Nauman, Jana Felicjan Owidzki (2), Edmund Perle (2), Leon Piccard, Henryk Pillati (2), Bronisław Podbielski, Tadeusz Rybkowski, Alojzy Schönn, Wilhelm Augusta Stryowski (3), Wandalian Strzałecki, Władyslaw Szerner, (2), Franciszek Tepa vel Teppa, Stanisław Witkiewicz oraz Władysław Zamarajew.

religijne_en

This series constitutes a sub-collection of over seventy wood engravings. All presenting Jewish practice, ritual objects, and various aspects of religious life of the Polish Jews in the latter half of the 19th century. At the moment we hold twenty-six graphic representations of nineteen synagogues, prayer houses and batei midrash (mostly exteriors, occasionally interiors), undoubtedly the crȇme de la crȇme of this segment of our collection. These temples were located in various cities and towns of the former Republic of Poland, such as Będzin (1 print), Brody (2), Gdańsk (1), Jurborg (1), Krakow (2), Łuck (1), Ostropol (1), Mohilów (1), Nasielsk (1), Przysucha (1), Szarogród (2), Warsaw (5), Włocławek (2); Wysokie Mazowieckie (1), Żółkiew (1), and Żwaniec (1). Two synagogues remain unidentified, and the depictions of their interiors are likely imaginary.

A smaller, yet still substantial number (around twenty prints) portray Jewish holidays and Jewish prayer. Seven depict Jewish cemeteries and funerals, and only two Jewish weddings.

It is worth noting that Jewish life in these images is not always faithfully portrayed. Sometimes it is rather a representation of what the artists imagined, for lack of actual experience. And these artists include the most prominent graphic artists of the era: Michał Elwiro Andriolli (13 prints), Alexandre Bida, Józef Brandt, Walery Brochocki, Feliks Brzozowski, Julian Fałat, Aleksander
Gierymski (2), Zygmunt Gloger, Adrian Głębocki, Maurycy Gottlieb, Wojciech Grabowski (5), Stanisław Grocholski (2), Artur Grottger, Sameuel Hirszenberg, Leopold Horowitz (2), Vincenz Katzler, Apoloniusz Kędzierski, Franciszek Kostrzewski (2), Julian Karczewski, Jan Kauzik, Antoni Kozakiewicz, Adolf Kozarski, Wilhelm Leopolski, Jan Matejko, Karol Nauman, Jan Felicjan Owidzki (2), Edmund Perle (2), Leon Piccard, Henryk Pillati (2), Bronisław Podbielski, Tadeusz Rybkowski, Alojzy Schönn, Wilhelm Augusta Stryowski (3), Wandalian Strzałecki, Władyslaw Szerner, (2), Franciszek Tepa vel Teppa, Stanisław Witkiewicz, and Władysław Zamarajew.

Muzeum Wieczny Tułacz