Portrety
CYKL WYSTAW

Portrety Żyda Niemalowanego

Wystawa skomponowana z około 100 rycin przedstawiających wybitne postaci życia żydowskiego Warszawy i innych miast Królestwa Polskiego. O istnieniu których mało kto dziś cokolwiek wie, choć ich biogramy można znaleźć w niejednej encyklopedii. Są to portrety aktorów, biznesmenów, organizatorów życia gospodarczego, filantropów, księgarzy (wydawców), lekarzy, malarzy, muzyków (kompozytorów, skrzypków, pianistów), pisarzy, polityków, profesorów uniwersytetu, rabinów i kaznodziei, szachistów, uczonych oraz wielkich wynalazców. Ludzi, którzy wywierali znaczący wpływ na polskie i żydowskie życie kulturalne, społeczne, gospodarcze a nawet polityczne. Niekiedy były to osoby znane, a nawet sławne na całym świecie. Których portrety zamieszczały nie tylko najpoważniejsze ilustrowane periodyki w kraju, ale także zagranicą. Stąd na naszej wystawie oryginalne grafiki wykorzystane jako ilustracje do artykułów w XIX-wiecznych gazetach polskich, niemieckich, francuskich, angielskich i amerykańskich. Publicznie pokazywane dotąd przez naszą fundację we Włodawie (2012, Muzeum Pojezierza Włodawsko-Łęczyńskiego, 50 prac), Warszawie (2013, Teatr Żydowski, 60 prac) oraz ponownie w Warszawie (2014, Państwowe Muzeum Etnograficzne, 80 prac).