EDUKACJA

Historia jednej grafiki

Trzon kolekcji Fundacji Żyd Niemalowany stanowią drzeworyty sztorcowe pochodzące z drugiej połowy XIX wieku. Były one publikowane głównie w polskich pismach ilustrowanych (rzadziej w książkach), co obecnie czyni je unikatami (lata 1860-1890 to jedyny okres w historii czasopiśmiennictwa, w którym ilustracje na łamach prasy były oryginalnymi, pełnowartościowymi grafikami). Natomiast o ponadczasowej, artystycznej wartości tej ikonografii, zadecydował fakt, że ich autorami w Polsce nie byli zawodowi ilustratorzy (praktyka powszechna na całym świecie), lecz najbardziej znani i uznani artyści epoki: Andriolli, Brandt, Chełmoński, Fałat, bracia Gierymscy, Gerson, Gottlieb, Grottger, Kossakowie (ojciec i syn), Kostrzewski, Matejko, bracia Pillati, Rodakowski, Siemiradzki, Wierusz Kowalski czy Witkiewicz.

Podczas spotkań z cyklu "historia jednej Grafiki" (hjG) pokazane zostaną dzieła o wyjątkowej wadze muzealnej, artystycznej i historycznej. Podobne prezentacje rzadko mają miejsce z racji tego, że grafika XIX-wieczna jest słabo reprezentowana w polskim zasobie kolekcjonerskim i muzealnym oraz z powodu utraty podczas drugiej wojny światowej wielu cennych dzieł.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.
16 listopada 2020

Wielcy wynalazcy (Abraham Stern)

16 listopada 2020

Żydowski telegraf (Eruw)

16 listopada 2020

Nokturny prasowe Aleksandra Gierymskiego

16 listopada 2020

Edmund Perle

16 listopada 2020

Czwartek na Grzybowie

15 listopada 2020

Lekcja anatomii (Ludwik Maurycy Hirszfeld)

12 listopada 2020

Krakowscy Żydzi (Stanisław Witkiewicz)

11 listopada 2020

Żydzi w Galicji (Wojciech Grabowski)

11 listopada 2020

Saska Kępa PRADO

11 listopada 2020

Wielka Synagoga na Tłomackiem

11 listopada 2020

Wielcy Wynalazcy (Izrael Abraham Staffel)

11 listopada 2020

Synagogi drewniane

11 listopada 2020

Na Nalewkach